مناطق حفاظت شده گیلان از مهم‌ترین جاذبه‌های طبیعی استان هستند که طبیعت لیسار هم شامل آن می‌شود. پس اگر در ذهنتان به دنبال جوابی برای اینکه لیسار کجاست بودید باید بگوییم که لیسار شمال شهر تالش قرار گرفته و چشم‌اندازی از ساحل، کوهستان و اراضی جلگه‌ای دارد و با داشتن ۳۱۱۴۱ هکتار مساحت، جز مناطق محافظت شده گیلان قرار گرفته است. این منطقه به دلیل داشتن جنگل‌های کوهستانی می‌تواند از گونه‌های فراوانی حمایت کند البته اگر تخریب اراضی و جنگل‌ها پایان یابد.
پوشش گیاهی منطقه حفاظت شده لیسار را راش، ممرز، افرا، توسکا، صنوبر و درختچه‌هایی چون انار وحشی، گوجه جنگلی تمشک، لیلکی، گزنه، نی و … تشکیل داده‌اند.
حیات وحش لیسار را  هم پستاندارانی چون مرال، شوکا، خرس، پلنگ، گربه وحشی، سیاهگوش، گرگ، روباه و … تشکیل داده‌اند. همچنین پرندگانی چون کبک، کبک دری، انواع شکاریان و …  نیز در این منطقه زندگی می‌کنند.

منطقه حفاظت شده لیسار

منطقه حفاظت شده لیسار با وسعت ۳۱۱۴۱ هکتار از تاریخ ۲۲۸۶/ ۱۳۵۶ مورد حفاظت قرار گرفته است. این منطقه در شمال شهرستان تالش قرار گرفته و سیمایی متشکل از ساحل ، اراضی جلگه ای و کوهستانی دارد. لیسار به معنی محل درخت لی (نارون و…) است. و ربطی با نام پادشاهان آشور ندارد. لی درختی است که در جنگل های ایران یافت می‌شود و در نجاری به کار می رود. مناظر طبیعی منطقه که شامل جنگل های کوهستانی است می تواند گونه های فراوانی را حمایت کند که البته تخریب اراضی جنگلی ، کاهش سطح این جنگل ها می تواند بر روند کاهش این گونه ها تأثیر مثبت داشته باشد. همانگونه که در مورد سیاهگوش موجود در لیسار شاهد بوده ایم این فرآیند در مورد پستانداران به سبب وسعت نیچ اکولوژیک و قرارگیری آنان در رأس هرم غذایی تأثیرات انشعابی نهاده سایر زیستمندان را متأثر می سازد.

مثلاً یکی از اثرات کاهش گوشتخواران افزایش جمعیت جوندگان منطقه است. برای آشنایی با دیگر جاذبه‌های طبیعی و مناطق حفاظت شده به مجله چمدونم مراجعه کنید.