هارونیه افسانه ای ترین بنای خراسان که دلیل رمزآلود بودن به یکی از مهم ترین و دیدنی ترین جاذبه های شهر مشهد تبدیل گشته است. دلیل افسانه ای بودن این بنا این است که هنوز کاربرد اصلی آن مشخص نبوده و همین موضوع بازدید از آن را برای عللاقه مندان و تاریخ دوستاران جذاب تر می کند.
بقعه هارونیه ۲۵ کیلومتری شمال غربی شهر مشهد و در منطقه ای که به توس شهرت دارد قرار گرفته است. بنایی آجری که بسیار خودنمایی می کند و بازدید از آن بر هر گردشگری واجب است. گنبد هارونیه و بقعه هارونیه نام هایی است که به بنای هارونیه داده اند و تنها مشخصه این بنا تنها اثر باقیمانده از شهر ویران توس است.
بقعه تاریخی هارونیه بخش های مختلفی چون شاه نشین، ایوانی رفیع، ایوان صلیبی شکل، طاق نما با قوس جناغی، سردانه و گنبد دارد. همچنین وجود طاق نماها به همراه قوس و منفذهای نورگیر، سایه روشنی ایجاد کرده که باعث شده بنا شکوه و جلال بیشتری داشته باشد.
آدرس: خراسان رضوی، مشهد، قوچان، سه راه فردوسی، بلوار شاهنامه، نرسیده به آرامگاه فردوسی