آبشار ناندل آمل، پایین دست پل فلزی واقع شده و از روی صخره‌ای بلند به پایین می‌ریزد. این آبشار در روستای ناندل که هم نام خودش است قرار دارد. بنابراین برای دسترسی به آبشار ناندل باید به جاده هراز بین تونل‌های شماره ۷ و ۸ بروید. سپس مابین این تونل ها،  مسیری در سمت غرب قرار دارد که به روستاهای حاجی‌دلا، میان‌ده، رزن، کرف و در آخر به ناندل منتهی می‌شود.
اگر طبیعت‌گرد هستید از این روستا و آبشار ناندل آن بازدید کنید.