برای رسیدن به محوطه باستانی و ییلاق طول باید جاده خاکی آق‌اولر را رد کرده و به چادرهای عشایر کوچ برسید. بعد از چادرنشینان ییلاق تول شروع می‌شود. این منطقه به دلیل نداشتن امکانات رفاهی کافی و همچنین جاده مناسب جهت تردد، همچنان بکر و دستنخورده مانده است. به همین دلیل مسافران منطقه معمولا طبیعن‌گردان حرفه‌ای هستند که به محیط آسیب نمی‌رسانند. اگر از آن دسته علاقه‌مندان مناطق بکر هستید و طبیعت‌گردی را به شیوه درست انجام می‌دهید، حتما از این منطقه دیدن کنید.
برای آشنایی و رزرو اقامتگاه‌های اطراف منطقه جهت اسکان نیز می‌توانید با نصب اپلیکیشن چمدونم، تمام موارد را بررسی کرده و مورد مناسب را رزرو کنید.

محوطه باستانی و ییلاق طول

پس از آق اولر و در امتداد جاده خاکی به چادرهای عشایر کوچ رو می رسیم که به زبان ترکی به آن (پری) می گویند. از یال کوه پایین می آییم، دره ای پهن و پر سنگلاخ پیش رو باز می شود. از آق اولر تا این محل ، خانه های  نوساز و زمین های کشاورزی به خصوص لوبیا کاری دیده می شود. بعداز چادر عشایر ییلاقات تول شروع می شود. راهی طولانی با جاه ای خاکی.  کاوش های باستان شناسی بسیار مهمی توسط کارشناسان سازمان میراث فرهنگی در تول انجام گرفته که نتایج آن درگزارش های استاد محمد رضا خلعتبری در چند جلد منتشر شده است. ییلاقات تول نسبت به سایر روستاهای مسیر از امکانات کمتری برخوردار است.